Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Verejné obstarávanie – Zákazky s nízkou hodnotou

Číslo verejného obstarávaniaNázov verejného obstarávaniaDruh zákazky Dátum zverejnenia Koniec predkladania ponúk
I/8-VO-1-16/2021 Stavebné úpravy a modernizácia ovládania elektrických rozvádzačov k dieselagregátom Stavebné práce 18. 10. 2022 31.10.2022, do 14:00 hod.
I/8-VO-1-17/2022 Operačný stôl Tovar 23. 9. 2022 07.10.2022, do 10:00 hod.
I/8-VO-1-14/2022 Nemocničné lôžka Tovar 23. 9. 2022 07.10.2022, do 09:00 hod.
I/8-VO-1-15/2022 Laparoskop Tovar 21. 9. 2022 30.09.2022, do 09:00 hod.
I/8-VO-1-13/2022 Bleskozvod a uzemnenie Stavebné práce 26. 8. 2022 13.09.2022, do 09:00 hod.
I/8-VO-1-12/2022 Mlieko, mliečne výrobky a vajcia Tovar (potraviny) 19. 8. 2022 31.08.2022, do 14:00 hod.
I/8-VO-1-11/2022 Potraviny - mrazené výrobky (opakovaná zákazka) Tovar (potraviny) 30. 8. 2022 09.09.2022, do 12:00 hod.
I/8-VO-1-10/2022 Stavebné úpravy a modernizácia sociálnych zariadení v objekte detskej polikliniky Stavebné práce 14. 7. 2022 28.07.2022, do 09:00 hod.
I/8-VO-1-9/2022 Potraviny - mäso a mäsové výrobky Tovar (potraviny) 30. 5. 2022 09.06.2022, do 09:00 hod.
I/8-VO-1-8/2022 Pekárenský tovar a cukrárske výrobky Tovar (potraviny) 30. 5. 2022 09.06.2022, do 08:30 hod.
Strana:2 3 4 5 6  »  »»