Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Verejné obstarávanie – Prieskumy trhu

Číslo prieskumu trhuNázov verejného obstarávaniaDruh zákazky Dátum zverejnenia Koniec predkladania ponúk
2/2023/PT Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním zdravotníckej starostlivosti Služby 4. 1. 2023 19.1.2023, do 09:00 hod.
1/2023/PT Polohovacie pôrodné postele Tovar 2. 1. 2023 16.1.2023, do 09:00 hod.
17/2022/PT Elektrochirurgický generátor Tovar 14. 12. 2022 27.12.2022, do 09:00 hod.
14/2022/PT Výmena okien na budovách DONsP Stavebné práce
13/2022/PT Energetický audit a príprava energeticky úsporných opatrení Služby 3. 10. 2022 13.10.2022, do 08:00 hod.
12/2022/PT Laparoskop Tovar 10. 8. 2022 17.08.2022, do 10:00 hod.
11/2022/PT Výmena okien na budovách DONsP Stavebné práce 9. 8. 2022 22.08.2022, do 14:00 hod.
10/2022/PT Skiagrafický stacionárny RTG prístroj Tovar 26. 8. 2022 06.09.2022, do 12:00 hod.
9/2022/PT Výmena okien na budovách DONsP Stavebné práce 20. 7. 2022 03.08.2022, do 09:00 hod.
8/2022/PT Skiagrafický stacionárny RTG prístroj Tovar 11. 7. 2022 22.07.2022, do 08:00 hod.
Strana:2 3  »  »»