Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Verejné obstarávanie – Prieskumy trhu

Číslo prieskumu trhuNázov verejného obstarávaniaDruh zákazky Dátum zverejnenia Koniec predkladania ponúk
7/2021/PT Dodávka sanitiek Tovar 23. 7. 2021 30.07.2021, do 12:00 hod.
1/2021/PT Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním zdravotníckej starostlivosti Služby 15. 4. 2021 22.04.2021, do 09:00 hod.
5/2020/PHZ Vyšetrovňa ortopedického oddelenia Tovar 14. 12. 2020 21.12.2020, do 11:00 hod.
1/2020/PT Respirátory FFP3 Tovar 6. 11. 2020 13.11.2020, do 09:00