Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Verejné obstarávanie – Plán verejného obstarávania

Číslo Dátum zverejnenia Dátum schváleniaPríloha
1/2020 3. 2. 2020 31. 1. 2020 580 kB