Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Verejné obstarávanie – Podlimitné zákazky

Číslo verejného obstarávaniaNázov verejného obstarávaniaDruh zákazky Dátum zverejnenia Koniec predkladania ponúk
2/2021/PZ, Oznámenie 42354 - WYT Ultrazvukový prístroj USG Tovar 2. 9. 2021 22.09.2021, do 10:00 hod.
1/2021/PZ, Oznámenie 30103 - WYP Zateplenie blokov B a C v budovách DONsP v Dolnom Kubíne Stavebné práce 22. 6. 2021 20.07.2021, do 10:00 hod.
Vestník č.15/2021 Kontrastné prostriedky na röntgenovanie pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Tovar 22. 1. 2021 18.02.2021, do 09:00 hod.
Vestník č. 175/2020 Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Tovar 18. 8. 2020 06.10.2020, do 09:00 hod.
Vestník č. 157/2020 Dolnooravská NsP MUDr. L.N.Jégeho, Dolný Kubín – komplexná prestavba starých operačných sál na rozšírenie ortopedického oddelenia Stavebné práce 28. 2. 2020 29.04.2020, do 09:00 hod.