Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Zmluvy – 2022

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvný partner Suma Dátum zverejnenia zmluvy
112/2022/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 10/2022/T Kardionis s.r.o. 30. 9. 2022
111/2022/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 09/2022/T UROSEXAM, s.r.o. 30. 9. 2022
110/2022/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 08/2022/T ORL medicentrum s. r. o. 30. 9. 2022
109/20022/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 07/2022/T MEDIFARMA s.r.o. 30. 9. 2022
108/2022/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 06/2022/T GYN - P s.r.o. 30. 9. 2022
107/2022/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 05/2022/T KARDIO - ONKOLÓGIA, s.r.o. 30. 9. 2022
106/2022/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 03/2022/T CHIRPRO, s.r.o. 30. 9. 2022
105/2022/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 02/2022/T GYNEKODK s.r.o. 30. 9. 2022
104/2022/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 01/2022/T Endo - Ped, s.r.o. 7. 10. 2022
103/2022/02 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 6/2022/P uzatvorenej dňa 15.06.2022 Peter Jendrášek 46 026,01 € 30. 9. 2022
Strana: ««  «  1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 17  »  »»