Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Zmluvy – 2020

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvný partner Suma Dátum zverejnenia zmluvy
174/2020/13 Dodatok č. 19 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 6004NSP2000117 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 30. 9. 2020
212/2020 Darovacia zmluva Schwabe Slovakia s.r.o. 1 000,00 € 31. 12. 2020
211/2020 Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 115 964,55 € 31. 12. 2020
210/2020/02 Rámcová dohoda č. 5/2020/P Jakub Ilavský, s. r. o. 51 499,37 € 30. 12. 2020
209/2020/01 Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č. 546/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 17. 12. 2020
208/2020/01 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 546/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1. 12. 2020
207/2020/13 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 6004DDSL000120 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 15. 12. 2020
206/2020/01 Supervízna zmluva č. ST202032 podpora prevádzky IS STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 240,00 € 14. 12. 2020
205/2020/01 Dodatok č. 1 k Servisnej zmluve č. 103/2010 ENGIE Services a.s. 10. 12. 2020
204/2020/02 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2020/SP LŠ STAVBY PLUS, s. r. o. 2 012,21 € 8. 12. 2020
Strana:2 3 4  »  »»