Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Zmluvy

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvný partner Suma Dátum zverejnenia zmluvy
140/2021/01 Rámcová dohoda č. 334/2021 MED - ART, spol. s r.o. 161 222,59 € 15. 6. 2021
139/2021/01 Rámcová dohoda č. 343/2021 Bracco Imaging Slovakia s. r. o. 224 716,80 € 15. 6. 2021
138/2021/01 Rámcová dohoda č. 344/2021 MGP, spol. s r.o. 6 134,04 € 15. 6. 2021
137/2021/01 Rámcová dohoda č. 337/2021 MED - ART, spol. s r.o. 82 806,56 € 10. 6. 2021
136/2021/01 Rámcová dohoda č. 339/2021 InterMedical Plus, s.r.o. 31 249,99 € 10. 6. 2021
135/2021/01 Rámcová dohoda č. 335/2021 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 2,71 € 10. 6. 2021
134/2021/02 Rámcová dohoda č. 3/2021/L MED - ART, spol. s r.o. 67 743,14 € 10. 6. 2021
133/2021/02 Zmluva o výpožičke ULTRAMED s.r.o. 8. 6. 2021
132/2021/01 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov AZURMED, s.r.o. 31. 5. 2021
131/2021/13 Dodatok č. 25 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75NSP1000417 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 27. 5. 2021
Strana:2 3 4 5 6 7 8 9 .. 18  »  »»