Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Zmluvy

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvný partner Suma Dátum zverejnenia zmluvy
137/2022/02 Kúpna zmluva č. 5/2022/T INDUBIA s.r.o. 49 500,00 € 22. 11. 2022
136/2022/02 Zmluva o dielo č. 4/2022/HTČ SAPAL TRADE, s.r.o. 27 847,60 € 22. 11. 2022
135/2022/01 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 329 447,50 € 4. 11. 2022
134/2022/02 Kúpna zmluva č. 4/2022/T ULTRAMED s.r.o. 156 000,00 € 2. 11. 2022
133/2022/02 Kúpna zmluva č. 3/2022/T Surgitech s. r. o. 80 845,44 € 2. 11. 2022
132/2022/01 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 33NSP2000122 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
131/2022/01 Zmluva o odbornej pomoci č. 61/2022/JLF/ŠO Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
130/2022/01 Dodatok č. 33 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
129/2022/01 Príloha č. 1 k Hromadnému Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s.
128/2022/01 Dodatok č. 5 k Zmluve o praktickej výučbe Prešovská univerzita v Prešove
Strana:2 3 4 5 6 7 8 9 .. 36  »  »»