Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Zmluvy

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvný partner Suma Dátum zverejnenia zmluvy
148/2021/02 Zmluva o výpožičke č. 1/2021 Bio G, spol. s r.o. 19. 7. 2021
147/2021/02 Rámcová dohoda č. 4/2021/L Bio G, spol. s r.o. 40 400,00 € 19. 7. 2021
146/2021/01 Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti ŽSK do správy Žilinský samosprávny kraj 416 585,81 € 19. 7. 2021
145/2021/01 Zmluva o klinickom skúšaní č. Teva Branded Pharmaceutical Products R&D, Inc./TVB009-IMB-30085/62240 SanaClis s.r.o. 9. 7. 2021
144/2021/01 Dodatok č. 26 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75NSP1000417 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 30. 6. 2021
143/2021/01 Zmluva o poskytovaní ústavnej pohotovostnej služby č. 08/2021/ÚPS Javorka, s.r.o. 24. 6. 2021
142/2021/02 Zmluva o nájme hnuteľnej veci Bayer, spol. s r.o. 87,00 € 22. 6. 2021
141/2021/02 Zmluva o dielo č. 2/2021/HTČ ATIPIC spol. s r.o. 10 275,00 € 22. 6. 2021
140/2021/01 Rámcová dohoda č. 334/2021 MED - ART, spol. s r.o. 161 222,59 € 15. 6. 2021
139/2021/01 Rámcová dohoda č. 343/2021 Bracco Imaging Slovakia s. r. o. 224 716,80 € 15. 6. 2021
Strana:2 3 4 5 6 7 8 9 .. 19  »  »»