Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Zmluvy

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvný partner Suma Dátum zverejnenia zmluvy
57/2021/02 Rámcová dohoda č. 3/2021/P INMEDIA, spol. s r.o. 55 929,89 € 15. 1. 2021
56/2021/01 Darovacia zmluva č. 83/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 13. 1. 2021
55/2021/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 09/2021/E Oravské potravinové družstvo Dolný Kubín 12. 1. 2021
54/2021/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 08/2021/E MEDIPO plus, s. r. o. 12. 1. 2021
53/2021/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 07/2021/E SLOVAKIA REAL - IN, a.s. 12. 1. 2021
52/2021/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 06/2021/E Irena Hrúziková 12. 1. 2021
51/2021/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 04/2021/E Margita Smitková 12. 1. 2021
50/2021/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 03/2021/E Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 12. 1. 2021
49/2021/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 02/2021/E Ing. Juraj Kubas ORFIS 12. 1. 2021
48/2021/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 01/2021/E ZNAČKY, s.r.o. 12. 1. 2021
Strana:2 3 4 5 6 7 8 9 .. 10  »  »»