Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Zmluvy – 2022

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvný partner Suma Dátum zverejnenia zmluvy
142/2022/01 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 58/2022/NZ Zubár Kubín, s.r.o.
141/2022/01 Zmluva o určení výučbového zdravotníckeho zariadenia SZŠ Stredná zdravotnícka škola
140/2022/01 Avízo platby - výučbové základne Katolícka univerzita v Ružomberku 83,58 €
139/2022/01 Smlouva na rok 2023 SEKK s.r.o.
138/2022/01 Zmluva o nájme a užívaní hnuteľných vecí Messer Tatragas, spol. s r.o. 22. 11. 2022
137/2022/02 Kúpna zmluva č. 5/2022/T INDUBIA s.r.o. 49 500,00 € 22. 11. 2022
136/2022/02 Zmluva o dielo č. 4/2022/HTČ SAPAL TRADE, s.r.o. 27 847,60 € 22. 11. 2022
135/2022/01 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 329 447,50 € 4. 11. 2022
134/2022/02 Kúpna zmluva č. 4/2022/T ULTRAMED s.r.o. 156 000,00 € 2. 11. 2022
133/2022/02 Kúpna zmluva č. 3/2022/T Surgitech s. r. o. 80 845,44 € 2. 11. 2022
Strana: ««  «  1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 17  »  »»