Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Zmluvy – 2022

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvný partner Suma Dátum zverejnenia zmluvy
52/2022/01 Dohoda o klinickom skúšaní medzi S-Case s.r.o. a Dolnooravskou nemocnicou s poliklinikou MUDr. L.N.Jégého Dolný Kubín S-Case s.r.o. 26. 4. 2022
51/2022/01 Smlouva o zajištení praxe vysokoškolských študentov Univerzita Palackého v Olomouci, Lekárska fakulta 26. 4. 2022
50/2022/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 05/2022/E Irena Hrúziková 26. 4. 2022
49/2022/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 02/2022/E Ing. Juraj Kubas ORFIS 26. 4. 2022
48/2022/01 Dodatok č. 21 k Zmluve o určení výučbového zdravotníckeho zariadenia Strednej zdravotníckej školy Stredná zdravotnícka škola 1. 4. 2022
47/2022/02 Kúpna zmluva č. 1/2022/T Siemens Healthcare s. r. o. 94 800,00 € 1. 4. 2022
46/2022/01 Servisná zmluva č. SZ2201 Miroslav Ušiak MEDIVENT 24. 3. 2022
45/2022/02 Zmluva o dielo TAYLLOR & COX Slovensko, a. s. 20 000,00 € 28. 3. 2022
44/2022/02 Rámcová dohoda č. 3/2022/P INMEDIA, spol. s r.o. 37 106,70 € 27. 3. 2022
43/2022/02 Rámcová dohoda č. 2/2022/P INMEDIA, spol. s r.o. 40 761,92 € 19. 3. 2022
Strana: ««  «  1 .. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  »  »»