Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Zmluvy – 2022

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvný partner Suma Dátum zverejnenia zmluvy
62/2022/01 Dodatok č. 3 k Zmluve o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu COR Waste s. r. o. 180,00 € 15. 6. 2022
61/2022/01 Zmluva o poskytovaní ústavnej pohotovostnej služby č. 09/2022/ÚPS SIMIAL s.r.o. 15. 6. 2022
60/2022/01 Zmluva o nájme pozemku ORL medicentrum s. r. o. 187,50 € 15. 6. 2022
59/2022/02 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2/2022/T uzavretej dňa 03.05.2022 Unique Medical s. r. o. 106 512,00 € 3. 5. 2022
58/2022/02 Kúpna zmluva č. 2/2022/T Unique Medical s. r. o. 122 400,00 € 3. 5. 2022
57/2022/02 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ Consulting & Education Partners, s.r.o. 3 500,00 € 26. 4. 2022
56/2022/01 Zmluva o poskytovaní servisných služieb Roche Slovensko, s.r.o. 26. 4. 2022
55/2022/01 Smlouva o zajištení praxe vysokoškolských studentu Univerzita Palackého v Olomouci, Lekárska fakulta 26. 4. 2022
54/2022/01 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb Orange Slovensko, a.s. 26. 4. 2022
53/2022/01 Zmluva o výpožičke Arthrex s.r.o. 26. 4. 2022
Strana: ««  «  1 .. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  »  »»