Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Zmluvy – 2021

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvný partner Suma Dátum zverejnenia zmluvy
153/2021/02 Zmluva o dielo č. 3/2021/HTČ TERESTAV, s.r.o. 12 549,43 € 8. 9. 2021
152/2021/02 Dodatok č. 31 k Zmluve č. 33NSP2000118 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 23. 8. 2021
151/2021/02 Kúpna zmluva č. 5/2021/T WEGA - MS spol. s r.o. 33 258,00 € 20. 8. 2021
150/2021/02 Zmluva o dielo DDD - DEROS, s. r. o. 12. 8. 2021
149/2021/02 Zmluva č. 09062021SAF o poskytovaní služieb na úseku odborného dohľadu a metodického vedenia výkonu činností ochrany pred požiarmi a bezpečnostnotechnickej služby SAFIRS, s.r.o. 4 536,00 € 12. 8. 2021
148/2021/02 Zmluva o výpožičke č. 1/2021 Bio G, spol. s r.o. 19. 7. 2021
147/2021/02 Rámcová dohoda č. 4/2021/L Bio G, spol. s r.o. 40 400,00 € 19. 7. 2021
146/2021/01 Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti ŽSK do správy Žilinský samosprávny kraj 416 585,81 € 19. 7. 2021
145/2021/01 Zmluva o klinickom skúšaní č. Teva Branded Pharmaceutical Products R&D, Inc./TVB009-IMB-30085/62240 SanaClis s.r.o. 9. 7. 2021
144/2021/01 Dodatok č. 26 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75NSP1000417 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 30. 6. 2021
Strana: ««  «  1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 19  »  »»