Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Zmluvy

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvný partner Suma Dátum zverejnenia zmluvy
103/2022/02 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 6/2022/P uzatvorenej dňa 15.06.2022 Peter Jendrášek 46 026,01 € 30. 9. 2022
38/2022/01 Rámcová dohoda č. 1110/2021/OZ UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 45 991,90 € 11. 2. 2022
81/2022/01 Dodatok č. 1 INMEDIA, spol. s r.o. 44 838,02 € 14. 7. 2022
187/2020/02 Zmluva o dielo č. 3/2020/SP LŠ STAVBY PLUS, s. r. o. 43 500,00 € 7. 10. 2020
77/2022/02 Rámcová dohoda č. 6/2022/P Peter Jendrášek 43 480,42 € 23. 6. 2022
199/2020/02 Rámcová dohoda hygienické potreby CARTA Slovakia, s.r.o. 42 879,60 € 4. 12. 2020
43/2022/02 Rámcová dohoda č. 2/2022/P INMEDIA, spol. s r.o. 40 761,92 € 19. 3. 2022
147/2021/02 Rámcová dohoda č. 4/2021/L Bio G, spol. s r.o. 40 400,00 € 19. 7. 2021
164/2021/02 Zmluva o dielo č. 4/2021/HTČ Grif plus, s. r. o. 39 134,66 € 28. 10. 2021
104/2021/01 Zmluva o zverení majetku do správy Žilinský samosprávny kraj 37 320,00 € 7. 4. 2021
Strana: ««  «  1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 42  »  »»