Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Zmluvy

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvný partner Suma Dátum zverejnenia zmluvy
57/2022/02 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ Consulting & Education Partners, s.r.o. 3 500,00 € 26. 4. 2022
56/2022/01 Zmluva o poskytovaní servisných služieb Roche Slovensko, s.r.o. 26. 4. 2022
55/2022/01 Smlouva o zajištení praxe vysokoškolských studentu Univerzita Palackého v Olomouci, Lekárska fakulta 26. 4. 2022
54/2022/01 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb Orange Slovensko, a.s. 26. 4. 2022
53/2022/01 Zmluva o výpožičke Arthrex s.r.o. 26. 4. 2022
52/2022/01 Dohoda o klinickom skúšaní medzi S-Case s.r.o. a Dolnooravskou nemocnicou s poliklinikou MUDr. L.N.Jégého Dolný Kubín S-Case s.r.o. 26. 4. 2022
51/2022/01 Smlouva o zajištení praxe vysokoškolských študentov Univerzita Palackého v Olomouci, Lekárska fakulta 26. 4. 2022
50/2022/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 05/2022/E Irena Hrúziková 26. 4. 2022
49/2022/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 02/2022/E Ing. Juraj Kubas ORFIS 26. 4. 2022
48/2022/01 Dodatok č. 21 k Zmluve o určení výučbového zdravotníckeho zariadenia Strednej zdravotníckej školy Stredná zdravotnícka škola 1. 4. 2022
Strana: ««  «  1 .. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .. 36  »  »»