Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Zmluvy

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvný partner Suma Dátum zverejnenia zmluvy
67/2022/01 Zmluva o bežno účte - BÚ - sociálny fond Štátna pokladnica 15. 6. 2022
66/2022/01 Zmluva o bežnom účte Štátna pokladnica 15. 6. 2022
65/2022/01 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 001/2022/NZ Kardiomedina s.r.o. 26,07 € 15. 6. 2022
64/2022/01 Dodatok č. 30 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 15. 6. 2022
63/2022/01 Dodatok č. 33 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 15. 6. 2022
62/2022/01 Dodatok č. 3 k Zmluve o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu COR Waste s. r. o. 180,00 € 15. 6. 2022
61/2022/01 Zmluva o poskytovaní ústavnej pohotovostnej služby č. 09/2022/ÚPS SIMIAL s.r.o. 15. 6. 2022
60/2022/01 Zmluva o nájme pozemku ORL medicentrum s. r. o. 187,50 € 15. 6. 2022
59/2022/02 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2/2022/T uzavretej dňa 03.05.2022 Unique Medical s. r. o. 106 512,00 € 3. 5. 2022
58/2022/02 Kúpna zmluva č. 2/2022/T Unique Medical s. r. o. 122 400,00 € 3. 5. 2022
Strana: ««  «  1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 36  »  »»