Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Zmluvy

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvný partner Suma Dátum zverejnenia zmluvy
101/2021/02 Kúpna zmluva č. 2/2021/T Unique Medical s. r. o. 18 192,00 € 29. 3. 2021
100/2021/03 Zmluva o podpore a uskutočňovaní špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 108/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 29. 3. 2021
99/2021/02 Rámcová dohoda č. 1/2021/PO ATRIO PLUS s.r.o. 23 984,88 € 29. 3. 2021
98/2021/01 Darovacia zmluva Hutnícke združenie 26. 3. 2021
97/2021/01 Nájomná zmluva XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 25. 3. 2021
96/2021/01 Darovacia zmluva a zmluva o postúpení pohľadávky a o úprave práv a povinností DZ 2021 Nadácia Pontis 25. 3. 2021
95/2021/02 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2021/HTČ LŠ STAVBY PLUS, s. r. o. 972,00 € 25. 3. 2021
94/2021/13 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 6004DDSL000120 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 22. 3. 2021
93/2021/02 Rámcová dohoda č. 2/2021/L JAMEL FASHION s.r.o. 19 200,00 € 18. 3. 2021
92/2021/01 Darovacia zmluva Združenie miest a obcí Dolná Orava 3 000,00 € 12. 3. 2021
Strana: ««  «  1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 20  »  »»