Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Zmluvy

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvný partner Suma Dátum zverejnenia zmluvy
149/2022/01 Dohoda o poskytovaní odbornej praxe Katolícka univerzita v Ružomberku
148/2022/01 Dohoda o poskytovaní odbornej praxe Katolícka univerzita v Ružomberku
147/2022/01 Dodatok č. 4 k Zmluve o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu COR Waste s. r. o. 130,00 €
146/2022/01 Dodatok č. 3 k Zmluve o kontrolnej činnosti zo dňa 17.12.2014 EURO CERT SK, s.r.o. 980,00 €
145/2022/01 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Linde Gas s. r. o. 55,00 €
144/2022/01 Dodatok č. 2 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
143/2022/01 Darovacia zmluva č. NAPP - 0136-2022-06-037 DANONE, spol. s r.o. 700,00 €
142/2022/01 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 58/2022/NZ Zubár Kubín, s.r.o.
141/2022/01 Zmluva o určení výučbového zdravotníckeho zariadenia SZŠ Stredná zdravotnícka škola
140/2022/01 Avízo platby - výučbové základne Katolícka univerzita v Ružomberku 83,58 €
Strana: ««  «  1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 42  »  »»