Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Zmluvy

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvný partner Suma Dátum zverejnenia zmluvy
58/2021/01 Dohoda o úhrade nákladov za vykonané stavebné úpravy Štefan Hutár 300,00 € 22. 1. 2021
211/2020 Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 115 964,55 € 31. 12. 2020
57/2021/01 Zmluva o spolupráci pri vykonávaní diagnostického testu umožňujúceho priamo detekovať antigény ochorenia Covid-19 Mesto Dolný Kubín 5,00 € 21. 1. 2021
56/2021/02 Rámcová dohoda č. 3/2021/P INMEDIA, spol. s r.o. 55 929,89 € 15. 1. 2021
55/2021/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 09/2021/E Oravské potravinové družstvo Dolný Kubín 12. 1. 2021
54/2021/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 08/2021/E MEDIPO plus, s. r. o. 12. 1. 2021
53/2021/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 07/2021/E SLOVAKIA REAL - IN, a.s. 12. 1. 2021
52/2021/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 06/2021/E Irena Hrúziková 12. 1. 2021
51/2021/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 04/2021/E Margita Smitková 12. 1. 2021
50/2021/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 03/2021/E Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 12. 1. 2021
Strana: ««  «  1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 15  »  »»