Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Zmluvy

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvný partner Suma Dátum zverejnenia zmluvy
97/2022/01 Zmluva o poskytovaní ústavnej pohotovostnej služby č. 08/2022/ÚPS Javorka, s.r.o. 30. 6. 2022
96/2022/01 Zmluva č. 03072022SAF SAFIRS, s.r.o. 378,00 € 1. 8. 2022
95/2022/01 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 3,00 € 1. 8. 2022
94/2022/01 Zmluva o refakturácií a vysporiadaní nákladov č. 07/2022/E MEDIPO plus, s. r. o. 18. 7. 2022
93/2022/01 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75DDZS000220 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 18. 7. 2022
92/2022/01 Dodatok č. 31 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75NSP1000417 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 18. 7. 2022
91/2022/01 Dodatok č. 30 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75NSP1000417 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 18. 7. 2022
90/2022/01 Zmluva o poskytnutí sanitného vozidla č. 01/2022 Mestský futbalový klub 75,00 € 18. 7. 2022
89/2022/01 Zmluva o podpore a stabilizácií špecializačného štúdia zdrav. pracovníka v rámci rezidentského štúdia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 18. 7. 2022
88/2022/01 Zmluva č. 33NSP2000122 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 14. 7. 2022
Strana: ««  «  1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 36  »  »»