Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Zmluvy

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvný partner Suma Dátum zverejnenia zmluvy
121/2021/01 Zmluva o poskytovaní zdravotnej činnosti č. 06/2021/V ORL medicentrum s. r. o. 11. 5. 2021
120/2021/01 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov MUDr. Anna Hucková 11. 5. 2021
119/2021/01 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 7. 5. 2021
118/2021/02 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 338 442,06 € 3. 5. 2021
117/2021/01 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 001/2021/NZ Kardiomedina s.r.o. 3. 5. 2021
116/2021/02 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o výpůjčce přistroje ze dne 16.04.2014 bioMérieux CZ s.r.o. 28. 4. 2021
115/2021/02 Výpoveď z Rámcovej dohody č. 2/2020/L BIOHEM, spol. s r.o. 28. 4. 2021
114/2021/01 Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 27. 4. 2021
113/2021/01 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní výkonov zdravotnej starostlivosti č. 05/2021/V MEDIFARMA s.r.o. 27. 4. 2021
112/2021/13 Dodatok č. 30 k Zmluve č. 33NSP2000118 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 26. 4. 2021
Strana: ««  «  1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 20  »  »»