Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Zmluvy

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvný partner Suma Dátum zverejnenia zmluvy
107/2022/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 05/2022/T KARDIO - ONKOLÓGIA, s.r.o. 30. 9. 2022
106/2022/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 03/2022/T CHIRPRO, s.r.o. 30. 9. 2022
105/2022/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 02/2022/T GYNEKODK s.r.o. 30. 9. 2022
104/2022/01 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov č. 01/2022/T Endo - Ped, s.r.o. 7. 10. 2022
103/2022/02 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 6/2022/P uzatvorenej dňa 15.06.2022 Peter Jendrášek 46 026,01 € 30. 9. 2022
102/2022/02 Rámcová dohoda č. 8/2022/P Bidfood Slovakia s. r. o. 24 300,16 € 27. 9. 2022
101/2022/02 Rámcová dohoda č. 7/2022/P Bidfood Slovakia s. r. o. 51 161,17 € 16. 9. 2022
100/2022/01 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 57/2022/NZ SuavePharm s.r.o. 29. 7. 2022
99/2022/02 Zmluva o dielo č. 1/2022/HTČ TLM CONSTRUCT s. r. o. 71 253,00 € 2. 9. 2022
98/2022/01 Dodatok č. 22 k Zmluve "O určení výučbového zdravotníckeho zariadenia Strednej zdravotníckej školy" Stredná zdravotnícka škola 18. 8. 2022
Strana: ««  «  1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 36  »  »»