Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Zmluvy

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvný partner Suma Dátum zverejnenia zmluvy
86/2021/08 Rámcová dohoda č. 17/2021/OZ MED - ART, spol. s r.o. 26. 2. 2021
85/2021/08 Rámcová dohoda č. 16/2021/OZ MED - ART, spol. s r.o. 26. 2. 2021
84/2021/01 Darovacia zmluva Nadácia slovenskej advokácie 2 000,00 € 19. 2. 2021
83/2021/13 Dodatok č. 22 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75NSP1000417 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 19. 2. 2021
82/2021/13 Dodatok č. 21 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 6004NSP2000117 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 19. 2. 2021
81/2021/02 Zmluva o dielo č. 1/2021/HTČ LŠ STAVBY PLUS, s. r. o. 7 800,00 € 18. 2. 2021
80/2021/01 Zmluva o zverení majetku Žilinský samosprávny kraj 18. 2. 2021
79/2021/03 Zmluva o dielo ELVYS Slovakia, s.r.o. 17. 2. 2021
78/2021/13 Dodatok č. 29 k Zmluve č. 33NSP2000118 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 16. 2. 2021
77/2021/01 Zmluva o spolupráci KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 10,00 € 16. 2. 2021
Strana: ««  «  1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 15  »  »»