Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Obchodné verejné súťaže – 2020

Číslo súťažeNázov obchodnej verejnej súťaže Dátum zverejnenia Lehota na doručenie ponuky
OVS 4/2020 OVS 4/2020 17. 11. 2020 2.12.2020
OVS-03/2020, časť 49 1. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže č. OVS-03/2020, časť 49 12. 8. 2020 15.10.2020, do 10:00