Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Zmluvy

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvný partner Suma Dátum zverejnenia zmluvy
211/2020 Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 115 964,55 € 31. 12. 2020
191/2020/01 Zmluva Žilinský samosprávny kraj 86 198,40 € 11. 11. 2020
88/2021/02 Rámcová dohoda č. 1/2021/L Ecolab s.r.o. 65 538,90 € 5. 3. 2021
17/2021/02 Rámcová dohoda č. 2/2021/P INMEDIA, spol. s r.o. 57 925,77 € 8. 1. 2021
1/2021/02 Rámcová dohoda na nákup a dodávku dezinfekčných prostriedkov na ruky HARTMANN - RICO spol. s r.o. 57 271,20 € 4. 1. 2021
56/2021/02 Rámcová dohoda č. 3/2021/P INMEDIA, spol. s r.o. 55 929,89 € 15. 1. 2021
210/2020/02 Rámcová dohoda č. 5/2020/P Jakub Ilavský, s. r. o. 51 499,37 € 30. 12. 2020
186/2020/02 Zmluva o dielo č. 2/2020/SP MM TRADE SK, s.r.o. 49 622,42 € 6. 10. 2020
73/2021/02 Kúpna zmluva č. 1/2020/T ČECHOVO SK, s.r.o. 48 258,00 € 3. 2. 2021
187/2020/02 Zmluva o dielo č. 3/2020/SP LŠ STAVBY PLUS, s. r. o. 43 500,00 € 7. 10. 2020
Strana:2 3 4 5 6 7 8 9 .. 15  »  »»