Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Zmluvy

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvný partner Suma Dátum zverejnenia zmluvy
135/2022/01 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 329 447,50 € 4. 11. 2022
39/2022/01 Rámcová dohoda č. 181/2022/OZ MED - ART, spol. s r.o. 751 111,12 € 11. 2. 2022
36/2022/01 Rámcová dohoda č. 1111/2021/OZ UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 682 995,34 € 11. 2. 2022
37/2022/01 Rámcová dohoda č. 180/2022/OZ MED - ART, spol. s r.o. 578 998,20 € 11. 2. 2022
146/2021/01 Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti ŽSK do správy Žilinský samosprávny kraj 416 585,81 € 19. 7. 2021
118/2021/02 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 338 442,06 € 3. 5. 2021
139/2021/01 Rámcová dohoda č. 343/2021 Bracco Imaging Slovakia s. r. o. 224 716,80 € 15. 6. 2021
161/2022/02 Kúpna zmluva č. 7/2022/T Siemens Healthcare s. r. o. 165 437,62 € 13. 12. 2022
140/2021/01 Rámcová dohoda č. 334/2021 MED - ART, spol. s r.o. 161 222,59 € 15. 6. 2021
134/2022/02 Kúpna zmluva č. 4/2022/T ULTRAMED s.r.o. 156 000,00 € 2. 11. 2022
Strana:2 3 4 5 6 7 8 9 .. 42  »  »»