Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Zmluvy

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvný partner Suma Dátum zverejnenia zmluvy
101/2022/02 Rámcová dohoda č. 7/2022/P Bidfood Slovakia s. r. o. 51 161,17 € 16. 9. 2022
99/2022/02 Zmluva o dielo č. 1/2022/HTČ TLM CONSTRUCT s. r. o. 71 253,00 € 2. 9. 2022
98/2022/01 Dodatok č. 22 k Zmluve "O určení výučbového zdravotníckeho zariadenia Strednej zdravotníckej školy" Stredná zdravotnícka škola 18. 8. 2022
96/2022/01 Zmluva č. 03072022SAF SAFIRS, s.r.o. 378,00 € 1. 8. 2022
95/2022/01 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 3,00 € 1. 8. 2022
100/2022/01 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 57/2022/NZ SuavePharm s.r.o. 29. 7. 2022
94/2022/01 Zmluva o refakturácií a vysporiadaní nákladov č. 07/2022/E MEDIPO plus, s. r. o. 18. 7. 2022
93/2022/01 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75DDZS000220 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 18. 7. 2022
92/2022/01 Dodatok č. 31 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75NSP1000417 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 18. 7. 2022
91/2022/01 Dodatok č. 30 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75NSP1000417 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 18. 7. 2022
Strana:2 3 4 5 6 7 8 9 .. 33  »  »»