158/2021/02
TERESTAV, s.r.o.

Číslo zmluvy
158/2021/02 
Názov zmluvy
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 3/2021/HTČ uzavretej dňa 08.09.2021  
Zmluvný partner
TERESTAV, s.r.o.  
Predmet zmluvy
Počas zhotovenia diela nastali objektívne skutočnosti, ktoré si vyžiadali zmenu rozsahu diela a jeho ceny. 
Suma
1 880,56 € 
Suma s DPH
NIE 
Dátum uzatvorenia zmluvy
7. 10. 2021 
Dátum zverejnenia zmluvy
11. 10. 2021 
Dátum účinnosti zmluvy
12. 10. 2021 
Poznámka
Pre úplnosť sa dodáva, že súhrnná cena za celé dielo, teda cena za pôvodne dojednaný rozsah diela a cena za nezrealizované práce a dodatočné práce (práce naviac) podľa tohto dodatku č. 1 predstavujú cenu za zhotovenie diela v celkovej výške 14 429,99 EUR bez DPH. 
Dokumenty (prílohy) 
11. 10. 2021
432 kB

Zmluvný partner
TERESTAV, s.r.o.  
IČO
45473587  
Adresa
Terchová 1172  
Mesto
Terchová 
PSČ
01306