147/2021/02
Bio G, spol. s r.o.

Číslo zmluvy
147/2021/02 
Názov zmluvy
Rámcová dohoda č. 4/2021/L 
Zmluvný partner
Bio G, spol. s r.o. 
Predmet zmluvy
Hemokultivačné liekovky 
Suma
40 400,00 € 
Suma s DPH
NIE 
Dátum uzatvorenia zmluvy
19. 7. 2021 
Dátum zverejnenia zmluvy
19. 7. 2021 
Dátum účinnosti zmluvy
20. 7. 2021 
Poznámka
Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, maximálne na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto dohody alebo do vyčerpania finančného limitu 40 400 EUR bez DPH (suma slovom: štyridsaťtisícštyristo EUR) podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 
Dokumenty (prílohy) 
19. 7. 2021
95 kB

19. 7. 2021
121 kB

Zmluvný partner
Bio G, spol. s r.o. 
IČO
34123415 
Adresa
Elektrárenská 12092 
Mesto
Bratislava 
PSČ
83104