Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Zmluvy – 2021

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvný partner Suma Dátum zverejnenia zmluvy
10/2021/01 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 51/2021/NZ Reha-CARE, s.r.o. 192,98 € 7. 1. 2021
9/2021/01 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 49/2021/NZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 110,10 € 7. 1. 2021
8/2021/01 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 48/2021/NZ Gyn AT, s.r.o. 54,76 € 7. 1. 2021
7/2021/01 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 47/2021/NZ Všeobecná úverová banka, a.s. 130,23 € 7. 1. 2021
6/2021/01 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 46/2021/NZ Slovenská sporiteľňa, a.s. 71,07 € 7. 1. 2021
5/2021/01 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 45/2021/NZ Elena Hnojčíková 93,72 € 7. 1. 2021
4/2021/13 Dodatok č. 21 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 5. 1. 2021
3/2021/12 Dodatok č. 2 k Zmluve o podpore a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci Rezidentského programu MZ SR Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4. 1. 2021
2/2021/12 Dohoda č. 20/20/012/11 o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín 3. 1. 2021
1/2021/02 Rámcová dohoda na nákup a dodávku dezinfekčných prostriedkov na ruky HARTMANN - RICO spol. s r.o. 57 271,20 € 4. 1. 2021
Strana: ««  «  1 .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19