Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry – 2021

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL211834 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 126,02 € ŠZM 7/21 29. 7. 2021
FL211820 Bio G, spol. s r.o. 34123415 445,50 € Diagnostiká OKB 29. 7. 2021
FL211848 Biomedica Slovakia, s.r.o. 35849258 311,60 € ŠZM 7/21 29. 7. 2021
FL211840 Slomed s.r.o. 36307165 1 602,48 € ŠZM 7/21 29. 7. 2021
FL211839 DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. 36352446 613,08 € ŠZM 7/21 29. 7. 2021
Fo21070999 TEHOS, s.r.o. 36389331 376,91 € Elektrická energia - TUV, para a teplo 29. 7. 2021
Fo21071000 TEHOS, s.r.o. 36389331 7 065,49 € Plyn-TUV para 29. 7. 2021
FL211847 TZMO Slovakia s.r.o. 36546127 225,00 € ŠZM 7/21 29. 7. 2021
FL211838 PANEP, s. r. o., organizačná zložka 52136795 1 722,58 € ŠZM 7/21 29. 7. 2021
FL211835 RADIX MEDICAL spol. s r. o. 53718879 2 374,85 € ŠZM 7/21 29. 7. 2021
Strana: ««  «  1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 245  »  »»