Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Zmluvy –

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvný partner Suma Dátum zverejnenia zmluvy
135/2022/01 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 329 447,50 € 4. 11. 2022
39/2022/01 Rámcová dohoda č. 181/2022/OZ MED - ART, spol. s r.o. 751 111,12 € 11. 2. 2022
36/2022/01 Rámcová dohoda č. 1111/2021/OZ UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 682 995,34 € 11. 2. 2022
37/2022/01 Rámcová dohoda č. 180/2022/OZ MED - ART, spol. s r.o. 578 998,20 € 11. 2. 2022
161/2022/02 Kúpna zmluva č. 7/2022/T Siemens Healthcare s. r. o. 165 437,62 € 13. 12. 2022
134/2022/02 Kúpna zmluva č. 4/2022/T ULTRAMED s.r.o. 156 000,00 € 2. 11. 2022
160/2022/02 Kúpna zmluva č. 6/2022/T CHIROSAN, s.r.o. 147 600,00 € 9. 12. 2022
58/2022/02 Kúpna zmluva č. 2/2022/T Unique Medical s. r. o. 122 400,00 € 3. 5. 2022
59/2022/02 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2/2022/T uzavretej dňa 03.05.2022 Unique Medical s. r. o. 106 512,00 € 3. 5. 2022
47/2022/02 Kúpna zmluva č. 1/2022/T Siemens Healthcare s. r. o. 94 800,00 € 1. 4. 2022
Strana:2 3 4 5 6 7 8 9 .. 17  »  »»