Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Zmluvy –

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvný partner Suma Dátum zverejnenia zmluvy
211/2020 Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 115 964,55 € 31. 12. 2020
191/2020/01 Zmluva Žilinský samosprávny kraj 86 198,40 € 11. 11. 2020
210/2020/02 Rámcová dohoda č. 5/2020/P Jakub Ilavský, s. r. o. 51 499,37 € 30. 12. 2020
186/2020/02 Zmluva o dielo č. 2/2020/SP MM TRADE SK, s.r.o. 49 622,42 € 6. 10. 2020
187/2020/02 Zmluva o dielo č. 3/2020/SP LŠ STAVBY PLUS, s. r. o. 43 500,00 € 7. 10. 2020
199/2020/02 Rámcová dohoda hygienické potreby CARTA Slovakia, s.r.o. 42 879,60 € 4. 12. 2020
193/2020/01 Zmluva o výpožičke Medtronic Slovakia s.r.o. 33 333,34 € 13. 11. 2020
200/2020/02 Kúpna zmluva č. 2/2020/T BARIA s.r.o. 23 520,00 € 4. 12. 2020
192/2020/02 Rámcová dohoda čistiace prostriedky Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 20 996,65 € 12. 11. 2020
179/2020/02 Rámcová dohoda o poskytovaní revízií elektrických zariadení, bleskozvodov a spotrebičov OPAlight.SK, s.r.o. 10 860,80 € 16. 9. 2020
Strana:2 3 4  »  »»