Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Zmluvy –

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvný partner Suma Dátum zverejnenia zmluvy
161/2022/02 Kúpna zmluva č. 7/2022/T Siemens Healthcare s. r. o. 165 437,62 € 13. 12. 2022
160/2022/02 Kúpna zmluva č. 6/2022/T CHIROSAN, s.r.o. 147 600,00 € 9. 12. 2022
159/2022/02 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 1/2022/HTČ uzavretej dňa 02.09.2022 TLM CONSTRUCT s. r. o. 9 367,18 € 9. 12. 2022
162/2022/01 Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy MUDr. Mária Záňová 30. 11. 2022
156/2022/01 Dodatok č. 1 PEDIAcentrum, s.r.o. 30. 11. 2022
155/2022/01 Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy MDclinic 05 s.r.o. 30. 11. 2022
138/2022/01 Zmluva o nájme a užívaní hnuteľných vecí Messer Tatragas, spol. s r.o. 22. 11. 2022
137/2022/02 Kúpna zmluva č. 5/2022/T INDUBIA s.r.o. 49 500,00 € 22. 11. 2022
136/2022/02 Zmluva o dielo č. 4/2022/HTČ SAPAL TRADE, s.r.o. 27 847,60 € 22. 11. 2022
135/2022/01 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 329 447,50 € 4. 11. 2022
Strana:2 3 4 5 6 7 8 9 .. 17  »  »»