115/2021/02
BIOHEM, spol. s r.o.

Číslo zmluvy
115/2021/02 
Názov zmluvy
Výpoveď z Rámcovej dohody č. 2/2020/L 
Zmluvný partner
BIOHEM, spol. s r.o. 
Predmet zmluvy
Odstúpenie od Rámcovej dohody č. 2/2020/L 
Suma
 
Suma s DPH
 
Dátum uzatvorenia zmluvy
 
Dátum zverejnenia zmluvy
28. 4. 2021 
Dátum účinnosti zmluvy
 
Poznámka
Dňa 23.04.2021 bolo doručené odstúpenie od rámcovej dohody. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Spoločnosť BIOHEM, spol. s r.o. bude dodávať hemokultivačné liekovky do 30.06.2021. 
Dokumenty (prílohy) 
Zmluvný partner
BIOHEM, spol. s r.o. 
IČO
31442617  
Adresa
Zlatovská 2211  
Mesto
Trenčín 
PSČ
91101